Úhrada Ski a SNB školy 2018

Úhrada Ski a SNB školy 2018 je stanovena takto :


Způsob úhrady : na účet č. 106 393 447 / 0300 vedeném
u ČSOB Hradec Králové
převodním příkazem nebo složenkou. V obou případech doplňte variabilní symbol, kterým je rodné číslo účastníka akce.

Cenu akce ve výši 2850,-Kč laskavě uhraďte do 30. listopadu 2017. V případě přihlášení po tomto termínu po oznámení zařazení účastníka na akci.

Pokud budete mít zájem o vystavení faktury, zašlete nám údaje o odběrateli - název, adresa, IČ, bankovní spojení.

Podrobné organizační informace obdrží účastníci (zákonní zástupci) akce e-mailem první týden v prosinci 2017. Zároveň budou vyvěšeny na našich www.studioar.cz. Při přihlášení po tomto termínu zašleme informace po obdržení přihlášky.