Úhrada Letního tábora Železnice 2021

 

Úhrada letního tábora Železnice 2021 je stanovena takto:

Způsob úhrady : na účet č. 626 879 9906/ 5500 vedeném
u Raiffeisenbank Hradec Králové převodním příkazem nebo složenkou.
V obou případech doplňte variabilní symbol, kterým je rodné číslo
účastníka akce.

Výše a termín úhrady:

záloha do 31.3.2021 ve výši 1000,- Kč
doplatek do 31.5.2021 ve výši 3990,- Kč (bez dopravy) nebo 4190,-Kč (s dopravou)

Při přihlášení po 31.3.2021 uhraďte zálohu po potvrzení zařazení
účastníka na akci.
Při přihlášení po 31.5.2021 uhraďte celou částku po potvrzení zařazení účastníka na akci.

Pokud budete mít zájem o vystavení faktury, zašlete nám údaje
o odběrateli - název, adresa, IČ, bankovní spojení.

Podrobné organizační informace obdrží účastníci akce první týden
v červnu 2021 formou e-mailu a příloh do něho vložených. Budou také vyvěšeny na našich www.studioar.cz.

V případě, že účastník nemá e-mailovou adresu, budou mu organizační informace zaslány poštou.