Přihláška


Akce
Účastník
Adresa
Zákonný zástupce
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Václav Machač, IČ: 62687999 a Studio aktivní rekreace s.r.o., IČ: 27490807, zpracovávali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů osobní údaje zákazníka. Václav Machač a Studio aktivní rekreace s.r.o. mohou používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu může učinit kdykoli písemnou formou. Poté jsou Václav Machač a Studio aktivní rekreace s.r.o. povinni údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat.