Rezervace


Akce
Účastník
Adresa
Zákonný zástupce
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Václav Machač, IČ: 62687999 a Studio aktivní rekreace s.r.o., IČ: 27490807, zpracovávali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů osobní údaje zákazníka. Václav Machač a Studio aktivní rekreace s.r.o. mohou používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu může učinit kdykoli písemnou formou. Poté jsou Václav Machač a Studio aktivní rekreace s.r.o. povinni údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat.

Podmínky rezervace: Místo na akci Vám bude rezervováno do okamžiku, dokud nebudete blokovat možnost řádného přihlášení dalším zájemcům o akci. O tomto budete vyrozuměni e-mailem, případně jinou formou (pomocí SMS, telefonicky). Do sedmi dnů máte možnost změnit Rezervaci na Přihlášku. Po uplynutí této lhůty rezervace automaticky zaniká. Rezervace také automaticky zaniká sedm dnů před započetím akce.